Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2013

whitechocolate
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin vialugola lugola
whitechocolate
whitechocolate
1471 1db1
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viamev mev
whitechocolate
whitechocolate

She's right :D
Reposted frommyname myname viamev mev
whitechocolate
Reposted fromszatanista szatanista viamev mev
whitechocolate
0320 dc1d
whitechocolate
5935 7241
Reposted fromlemonmind lemonmind viamev mev
whitechocolate
1087 591d
Mystyfikacja, hemoglobina... 
Reposted frommiqel miqel viaszczygiel szczygiel
whitechocolate
whitechocolate
whitechocolate
5584 b894 500
Reposted fromlenka024 lenka024 viajajebie jajebie
whitechocolate

September 23 2012

whitechocolate
0645 8b3b 500
James Frey, Milion małych kawałków
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viame-gusta me-gusta
whitechocolate

        Ja Kobieta..

 1. Nie czytam żadnych instrukcji. Wciskam guziki, aż zadziała.
 2. Nie potrzebuje alkoholu, żeby narobić sobie obciachu. I bez alkoholu daję radę.
 3. Nie jestem rozkapryszona, tylko "emocjonalnie elastyczna".
 4. Najpiękniejsze słowa świata. "Idę na zakupy" 
 5. Nie mam żadnych dziwactw. To są "special effects"
 6. Kobiety powinny wyglądać jak kobiety, a nie wytapetowane kości.
 7. Przebaczyć i zapomnieć? Ani nie jestem Jezusem, ani nie mam Alzheimera.
 8. My kobiety jesteśmy aniołami, a gdy się nam podetnie skrzydła, lecimy dalej - na miotle.  Bo w końcu jesteśmy elastyczne.
 9. To nie jest żaden tłuszcz.  To "erotyczna powierzchnia użytkowa". 
 10. Gdy Bóg stworzył mężczyznę, obiecał, że idealnego faceta będzie można spotkać na każdym rogu.... a potem uczynił ziemię okrągłą.
 11. Na moim nagrobku niech będzie napis: "Co się głupio gapisz? Też bym wolała leżeć teraz na plaży!"

        Tak, tak.. My Kobiety jesteśmy bowiem jedyne w swoim rodzaju!

Reposted fromolifjen olifjen viame-gusta me-gusta

September 12 2012

whitechocolate
whitechocolate
3107 4eac
Reposted fromsiseniorita siseniorita

June 16 2012

whitechocolate
8203 9fed
whitechocolate
4570 3edf 500
Reposted fromwojciechwu wojciechwu viame-gusta me-gusta
whitechocolate
Jeśli chcesz zobaczyć tęcze, musisz wcześniej przeżyć burzę.
Reposted frommagicworld magicworld viame-gusta me-gusta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl